A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. (Szolnok, Táncsics Mihály u. 20.)

– mint hasznosító –

 

egyfordulós nyílt pályázati eljárás keretében

meghirdeti, „bérbeadásra”

 

a pályázati kiírásban meghatározattak szerinti módon és időtartamra – a Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet alapján

 

Szolnok, Táncsics Mihály u. 15.

848 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú 1959 m2 nagyságú, „kivett műterem” megnevezésű ingatlanból 181 m2 nagyságú üzlethelyiséget

 

Bérleti szerződés 10 év határozott időre köthető.

 

Ajánlatot a bérleti díj havi nettó összegére kell tenni.

 

Az üzlethelyiség megtekinthető: 2019. június 11-én, (kedden) 8.00 órakor.

 

A pályázati kiírás átvehető (ingyenesen):              2019. június 5-től június 21-ig

(hétfő-kedd-szerda-csütörtök napokon 8.00-16.00 óráig, pénteki napon 8.00-12.00 óráig)

Az ajánlat benyújtásának időpontja:                      2019. június 24. 10.00 óráig

                                                              

A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának a helye:

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. (Szolnok, Táncsics Mihály u. 20.)  224

Ajánlatok elbírálása:

Az ajánlatokat a fenti ingatlanra a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlanok hasznosítására vonatkozó szerződés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel, vagy természetes személlyel köthető.

A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

 

Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 56/342-633 telefonszámon kapható.

 

Balázs Péter ügyvezető igazgató